Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Partizanskaya iskra

1957
1h 40m
Drama/War
Advertisement

Cast

Volodya Lushchik (Parfyon Grechanyy)Lev Borisov (Shura Kucher)Anatoli Yurchenko (Mitya Popik)S. Nesin (Vanya Gerasimenko)Natalya Naum (Polya Popik)Ivan Khalaim (Andrey Buryatinskiy)T. Matusevich (Dasha Dyachenko)Yuri Sarychev (Misha Kravets)Alla Bokhanevich (Marusya Kolyandra)S. Braga (Yura Isachenko)Nikolay Zaseev-Rudenko (Volodya Vaysman)Yuri Gavrilyuk (Sasha Voloshin)Vladimir Popkov (Volodya Voloshin)Pavel Usovnichenko (Vladimir Stepanovich Morgunenko)Pyotr Arzhanov (Nachalnik zhandarmskogo posta)Emmanuil Geller (Rumynskiy kapral)Anatoliy Kubatskiy (pan Kal)Ivan Bogachenko (Romanyuk - politseyskiy)

Directors

Aleksey Maslyukov, Mechislava Mayevskaya

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement