Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Prikaz

1987
2h 8m
Adventure/Drama
Advertisement

Cast

Andrey Gusev (Mikhail Smolin)Vadim Ukolov (Anatoliy Romantsev)Gennadiy Frolov (Stepan Panteleyev)Valery Kravchenko (Major Lesnikov)Marina Karmanova (Lena)Igor Lenyov (Andrey)Yuriy Kazyuchits (Zhenka 'Belyy')Afanasiy Trishkin (Zhenka 'Chyornyy')Margarita Borisova (Marina)Aleksandr Bespalyy (Semak)Vladimir ErasovAleksei FalileyevAnatoliy Gurev (Guryev)Sergey Medvedskiy (Airfield Worker)Lidiya MordachyovaMaksim Munzuk (Old Hunter)Igor Neupokoyev (Matveyev)Mikhail Petrov (Patient)

Director

Yuri Oksachenko

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement