Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Sam ya - vyatskiy urozhenets

1992
Comedy/Fantasy
Advertisement

Cast

Mikhail Ulyanov (Aleksandr Kirpikov)Mariya Vinogradova (Varvara Kirpikova)Evgeniy Lebedev (Vasiliyy Delyarov)Yelena Korolyova (Dusya)Valeriy Prokhorov (Afonya)Sergey Garmash (Vasiliy Zyukin)Tamara Sovchi (Larisa)Larisa Borodina (Raya)Nataliya Bubnikhina (Vera)Ivetta Lomonovsova (Tasya)Galina Zhuravlyova (Oksana)Alla Kashina (Liza Lvovna)Tatyana Belaya (Agura)Nadezhda Ozerova (Zinaida)Leonid Baluyev (Nikolay)Vladimir Petropavlovskiy (Bayanist)Artyom Kazachyan (Sanyka Kirpikov v detstve)Dasha Gusarova (Masha)

Director

Vitaliy Koltsov

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement