Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page

Semnadtsatyy transatlanticheskiy

1972
1h 26m
Drama/War
Advertisement

Cast

Olga Mateshko (Olga Petrovna)Aleksandr Lazarev (Lukhmanov)Valeri Babyatinsky (Lieutenant Mitchell)Konstantin Parakonyev (Savva Ivanovich)Valeri Olshansky (Aleksey Ptakhov)Aleksey Chernov (Sinitsyn)Evgeniy Kovalenko (Boatswain)Yuri Komarov (Doctor)Borislav Brondukov (Semyachkin)Aleksey Kozhevnikov (Cook)Viktor Zhovtyy (Marchenko)Sergey Zinchenko (Sergunya Kochetov)Aleksandr Anurov (British captain)Aleksandr Barushnoy (English representative)Nikolai Manokhin (Bit part)Aleksandr Movchan (Marten)Vladimir Naumtsev (Commander)Valery Panarin (Radio operator)

Director

Vladimir Dovgan

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement