Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Strannaya zhenshchina

1978
2h 27m
Drama
Advertisement

Cast

Irina Kupchenko (Yevgeniya Mihaylovna)Yuri Podsolonko (Andrey Lebedev)Vasiliy Lanovoy (Nikolay Andrianov)Oleg Vavilov (Yura Agapov)Antonina Bogdanova (Maty)Tatyana Govorova (Tamara)Valeriy Todorovskiy (Voloda)Svetlana Korkoshko (Viktoriya Anatolievna)Mikhail Bovin (priyatel Andreya)Stepan Bubnov (Yurist zavoda)Lyubov GoryachevaVadim Grachyov (Nikolay Ilyich)Yelena Kornilova (Nadya)Aleksandr Korzhenkov (Khmelkov)Tatyana Kuznetsova (Selezneva)Yuriy Mazhuga (Stepan Kuzmin)Daniil Netrebin (Sasha)Boris Novikov (Skandalist v vokzalnom bufete)

Director

Yuli Raizman

Advertisement

Synopsis

Zhenya dreamed not so much about love as about strong and open feelings. A lawyer by profession, she left her family, her son and, having arrived in a provincial town, devoted herself to her work and people who needed her protection. Then a man appeared who could not live without her.

Recommendations

Advertisement

Advertisement