Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
Advertisement

Cast

Ayako Wakao (Kazunomiya (Sayako-naishinô))Raizô Ichikawa (Arisugawa)Fujiko Yamamoto (Yuhide, Kazunomiya's waiting woman)Shunji Natsume (Emperor Kômei)Kuniko Miyake (Kyoko, Kazunomiya's mother)Eijirô Tôno (Tomofusa Kunokura, Yuhide's father)Eitarô Ozawa (Iwakura)Yôichi Funaki (Ieshige Tokunaga)Toshio Hosokawa (Yoshitsune Tokugawa)Masao Mishima (Tadayoshi Sakai)Kikue Môri (Honjuin, 13th Shogun's mother)Kimiko Tachibana (Oriko)Hisao Toake (Kujo)Eijirô Yanagi (Ryuan, Yuhide's real father)

Director

Kazuo Mori

Advertisement
Advertisement

Advertisement