Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

The Street of Desire

1984
2h 5m
Drama
Advertisement

Cast

Hiroyuki Sanada (Joji Tanaka)Yûko Natori (Fumiko Masuda)Rentarô Mikuni (Tadao Shimoda)Tsunehiko Watase (Sadaichi Yamakoshi)Mikijirô Hira (Seijiro Igawa)Masakane Yonekura (Shirota Shimizu)Kazuko Yoshiyuki (Kazuko Yamaguchi)Isao Natsuyagi (Hideo Takayanagi)Kai Atô (Det. Yoshino)Renji Ishibashi (Saburo Yokouchi)Tomiko Ishii (Tomie)Tatsuo ItoSeiya Nakano (Seiichiro Namiki)Jun Negami (Soichiro Saso)Naomi Oki (Yasuko Umeno)Makoto Satô (Kyosuke Tateishi)Akira Shioji (Nishimoto)

Director

Haruhiko Mimura

Advertisement

Synopsis

A valet at a fancy nightclub hatches a plot to punish those responsible for his father's death.

Recommendations

Advertisement

Advertisement