Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Trap Street

2013
1h 33m
Drama
Advertisement

Cast

Yulai Lü (Li Qiuming)Wenchao He (Guan Lifen)Yong Hou (Zhang Sheng)Xiaofei Zhao (Qiuming's Father)Tiejian Liu (Xie Bo)Xinghong Li (Interrogator)Xiang Qun (Qiuming's Mother)Tong Liu (Roommate)Feng Shijie (Roommate)Wang Jiao (Jingjing)Jin Liao (Eatery Owner)Sun Si (Photo Store Clerk)Guohua Ma (Mr. Ma)Li Youliang (Taxi driver)Zhangxian Kong (Resident)Lu Yonghui (Resident)Tao Lixin (Resident)Guanghui Chen (Resident)

Director

Vivian Qu

Advertisement

Synopsis

In a southern city of China, a digital mapping surveyor encounters a mysterious woman on an unmappable street.

Recommendations

Advertisement

Advertisement