Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Wakai hito

1937
1h 28m
Drama
Advertisement

Cast

Mrs. Algert (Miss Kate)Yuriko Hanabusa (Hatsu, Keiko's mother)Chitose Hayashi (Hashimoto's stepmother)Haruyo Ichikawa (Keiko Enami)Katsuhisa InadaChieko Inoue (Landlady)Toshiko ItôShunsaku KashimaAkira KasugaKiyoshi MatsubayashiKoichi MatsudaShizue Natsukawa (Sumi Hashimoto)Eiji OshimotoYumiko Sarashina (Miss Chocolate)Yôkô TairaIsamu Yamaguchi (Mr. Sasaki)Eiran YoshikawaDen Ôhinata (Mr. Mazaki)

Director

Shirô Toyoda

Advertisement
Advertisement

Advertisement