Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page
Advertisement

Cast

Asako Ashigara (Kaede - maid)Kensaku Haruji (Hikobei)Setsuko Kai (Misuzu)Fujine Kaori (Nagisa - maid)Yoshiko Kashiwa (Sugino - maid)Matsuko Miho (Misuzu's mother)Ryûzaburô Mitsuoka (Sashima Aoyama)Shintarô Nanjô (Seishichi)Misao Ogawa (Hitomi - maid)Shôroku Onoe (Hampeita Sugai)Sumiko Suzuki (Oyura)Atsushi Takada (Sanzaemon Nagami)Masako Takamatsu (Kozue - maid)

Director

Tadashi Fujiwara

Advertisement
Advertisement

Advertisement