Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Zakhudaloye korolevstvo

1967
1h 16m
Comedy/Fantasy
Advertisement

Cast

Mikhail Devyatkin (King)Olga Volkova (Princess Manya)Yuriy Ovsyanko (Gonza)Zinaida Afanasenko (Gonza's Mother)Georgiy Kolosov (Gabadey)Glikeriya Bogdanova-Chesnokova (Kanimura)Yevgeniya Nazarova (Maid of Honour)Izil Zabludovskiy (Dr. Koklyush)Sergey Boyarskiy (Lucifer)German Lupekin (Beelzebub)Aleksandr Anisimov (Durshlag)Svetlana Mazovetskaya (Episode)Yuriy Oskin (Episode)

Director

Gleb Selyanin

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement