Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page

Gogol. Viy

2018
1h 46m
Horror/Mystery/Thriller
Advertisement

Cast

Alexander Petrov (Gogol Nikolai Vasilievich)Evgeniy Stychkin (Binkh Alexander Christophorovich)Artyom Suchkov (Tesak)Taisiya Vilkova (Lisa Danishevskaya)Yuliya Dzutseva (Oksana)Yan Tsapnik (Bomgart)Evgeniy Sytyy (Yakim)Sergey Badyuk (Vakula)Artyom Tkachenko (Danishevskiy Alexey)Marta Kessler (Vasilina)Aleksey Vertkov (Homa Brut)Kseniya Razina (Ulyana)Svetlana Kireeva (Khristina)Yevgeni Kapitonov (Father Varfolomey)Valeriy Rybin (Black Horseman)Nina Semyonova (Old Woman)Aleksandr Kononets (Petro)Margarita Pavlova (Bogdana)

Director

Egor Baranov

Advertisement

Synopsis

A serial killer murdered eleven women around a village, rumors spread that the killer is a dark horseman. Gogol is ordered to investigate the murder cases and he starts to suffer macabre visions more and more during his investigation.

Advertisement

Advertisement