Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Sergey Ivanovich ukhodit na pensiyu

1980
1h 24m
Drama
Advertisement

Cast

Boris Andreyev (Sergey Ivanovich)Alisa Freyndlikh (Natasha)Georgiy Burkov (Viktor)Ernst Romanov (Igor)Zhanna Bolotova (Lena)Aleksei Slastyonov (Valera)Yekaterina Ivanova (Larisa)Anatoliy Solonitsyn (Vladimir Vasilyevich)Oleg Zhakov (Dmitry)Elza Radzina (Irina Arkadyevna)Gennadiy Bogachyov (Pavel)Zinaida Sharko (Ksenya)Aleksey German (Nikolay Dmitrievich)Lyudmila Gajlikovskaya (Margarita Petrovna)Galina Goryacheva (sosluzhivitsa Sergeya Ivanovicha)

Director

Solomon Shuster

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement