Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Mob Psycho 100

2016
Action/Animation/Comedy
Advertisement

Browse Episodes

Cast

Setsuo Ito (Shigeo Kageyama)Takahiro Sakurai (Arataka Reigen)Chris Niosi (Reigen Arataka)Akio Ôtsuka (Dimple)Kyle McCarley (Shigeo Kageyama)Michael Sorich (Dimple)Miyu Irino (Ritsu Kageyama)Max Mittelman (Ritsu Kageyama)Yoshitsugu Matsuoka (Teruki Hanazawa)Ryunosuke Watanuki (Kijibayashi)Patrick Seitz (Musashi Goda)Yoshimasa Hosoya (Sakurai)Erik Scott Kimerer (Teruki Hanazawa)Daiki Hamano (Saruta)Seiichiro Yamashita (Sagawa)Cherami Leigh (Tome Kurata)Toshihiko Seki (Musashi Goda)Kôhei Amasaki (Takeshi Hoshino)

Advertisement

Creators

Mike McFarland, Hiroshi Seko, Yuzuru Tachikawa, One

Synopsis

A psychic middle school boy tries to live a normal life and keep his growing powers under control, even though he constantly gets into trouble.

Advertisement
Advertisement

Advertisement