Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Everything Goes Wrong

1960
1h 11m
Action/Crime
Advertisement

Cast

Tamio Kawaji (Jirô Sugita)Yoshiko Nezu (Toshimi Tani)Sayuri Yoshinaga (Noriko)Shinako Nakagawa (Etsuko Shimojô)Shinsuke Ashida (Keigo Nambara)Tomoko Naraoka (Masayo Sugita)Kotoe Hatsui (Ritsuko)Chikako Miyagi (Yukie)Takanobu Hozumi (Kôsuke Asuka)Kôichi Uenoyama (Yasuo Ono)Shirô Yanase (Tamiya)Shigerô Hayashi (Eda)Teruaki TokiMasaru YamamotoKyôsuke Sawai (Yutaka Nunome)Shingo Ishioka (Watanabe)Tooru Moriya (Tamotsu Nakajima)Ichirô Kikuta

Director

Seijun Suzuki

Advertisement

Synopsis

The young rebel Jiro has to deal with an environment of crime and prostitution, and the impact of its choices on personal relationships: one with his mother, with the lover of the latter and with a girl in love with him.

Advertisement

Advertisement