Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Grachi

1983
1h 30m
Crime/Drama
Advertisement

Cast

Aleksey Petrenko (Igor Stavrasov)Leonid Filatov (Viktor Grach)Yaroslav Gavrilyuk (Aleksandr Grach)Vitaliy Shapovalov (Leonid Osadchiy)Yuri Grebenshchikov (Andrey Grach)Irina Bunina (Galina Grach)Mariya Vinogradova (Yevdokiya Grach - maty)Zemfira Tsakhilova (Vera Zagoruyko)Anatoliy Romashin (Beloded)Aleksandr Anurov (Prokuror)G. BalunskiyAnatoli Barchuk (Narodnyy zasedatel)I. ButovaYelena Chekan (Akchurina)Nataliya DniprenkoYelena Dolinskaya (maty Akchurina)Mark Gres (Viktor Grach v detstve)Olga Grubaya

Director

Konstantin Ershov

Advertisement
Advertisement

Advertisement