Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Podsolnukh

2020
1h 46m
Drama
Advertisement

Cast

Aleksandrina Adamova (Podruga sledovatelya)Andrey Chubchenko (Zhenya Samoylov)Taras Dobrovolskiy (Oleg)Oleg Efimenko (Brigadir)Evgeniy Ermakov (Sutener)Andrey Esin (Paren Anastasii)Dmitriy Gudochkin (Pyotr Makarov)Alesa Kacher (Anastasiya)Olga Matrokhina (Prostitutka)Mikhail Negin (Antonov)Oleg Pavlovich (Igor Makarov)Anna Rodonaya (Masha Makarova)Marina Rudenko (Anna Samoylova)Yuliya Shamonova (Larisa)Sergey Shatalov (Igor Makarov (v molodosti))Vasiliy Smirnov (Killer)Evgeniy Smirnov-Ivanitskiy (Killer)Polina Soya (Kseniya)

Director

Fyodor Petrukhin

Advertisement
Advertisement

Advertisement