Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Pushkinskiye skazki

1973
2h 19m
Fantasy
Advertisement

Cast

Anatoliy Shchukin (Old Man)Valentina Sperantova (Old Woman)Valeriya Menkovskaya (Tsarina)Ivan Voronov (Tsar)Lyudmila Gnilova (Goldfish)Aleksandr Khaletsky (Prince Yelisey)Antonina Yeliseyeva (Stepmother)Mikhail Androsov (Shut gorokhovyy)Galina Novozhilova (Chernavka)Natalya Salnikova (Zerkaltse)Tatyana Nadezhdina (Solntse)Yevgeniya Firsova (Solntse)Nikolay Orlov (Mesyats)Vadim Aleksandrov (Pyos)Yuriy Luchenko (Shut gorokhovyy)Galina Ivanova (Skomorokh)Vladimir Kalmykov (Skomorokh)Nikolay Kashirin (Skomorokh)

Directors

Viktor Khramov, Ivan Voronov, Les Tanyuk

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement