Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Qi tian dasheng: Wan yao zhi cheng

2018
1h 30m
Action/Adventure/Comedy
Advertisement

Cast

Benny Chan (Sun Wukong)Donghao Zhao (Tang Seng)Meng Fan (Xiao Man)Tze-Chung Lam (Zhu Bajie)Chia-ying Lee (Zhen Zhu)Ping'an Li (A Zhang)Ying Kwan Lok (Demon Mater)Hongqian Wang (Sha Seng)Jiangxing Chen (Grandpa Lu)Shangjun Chen (Lu Sheng)Yang DongWulin Du (Peddler A)Guozhi FangKei Gambit (Sun Wukong)Haoyu HuJinyi Li (Ling Po)Yishan Li (Elder)Hao Wu (Wu Xin)

Directors

Qiuliang Xiang, Hesheng Xiang

Advertisement

Synopsis

Sun Wukong and Brother Pig arrive at a demon village on the way to rescue their master, Tang Seng.

Advertisement

Advertisement