Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Stranitsy bylogo

1957
1h 20m
Drama
Advertisement

Cast

Pyotr Shcherbakov (Aleksey Koren)Karina Shmarinova (Lyuba)Yuriy Bogolyubov (Mitya)Nikolay Bogolyubov (Savva)Vsevolod Sanaev (Skvortsov)Boris Bibikov (General)Anna Pekarskaya (Varvara Mikhaylovna)Semyon Svashenko (Ignat)Nikolay Gorlov (Blond Man)Igor Bezyayev (Yashka)Nikolay Volkov (Ivan Pavlovich)Pavel Mikhaylov (Vasili Zakharovich)Zinaida Sorochinskaya (Varvara's Servant)Pavel Shpringfeld (Count)Vitold Janpavlis (Gendarmerie Officer)Vladimir BalashovViktor IsayevAndrei Duminika (Governor)

Directors

Vladimir Kochetov, Evgeniy Tashkov

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement