Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page
Advertisement

Cast

John Robinson (Jake)Xiaolu Li (Yuan Ni)Jian Jun Ding (Ma Xia)Lu Fei (Cai Yun)Zhi Chao Fu (Ga Long)Jian Guang Ge (Moushi)Rong Jin (Fen)Yang Ya Nan (Xiao Tian)Ji Wang (Cai Yun Ma)Yan Ping Wang (Papa)Jing Ye Yin (Yu Shu Ji)Weixin Zhang (Mom)

Director

Fen Tian

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement