Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Jie huo hong lian shang ji

1966
Adventure
Advertisement

Cast

Connie ChanJosephine SiaoLuquan GaoYing Sau HuiSau-Kei LeeJu-An LiMung LingKung LokChin-Fung NgMui-Gwai NuiKien ShihChung-Kwan SiuWah-Lung SzemaTi TangPing WooYin-Chih WuYuk-Yee Yung

Director

Yun Ling

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement