Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Na Granatovykh ostrovakh

1981
1h 34m
Drama
Advertisement

Cast

Kirill Lavrov (Freddie Clark)Vladimir Sedov (Maxwell)Aleksandr Solovyov (Edward Morr)Lyudmila Chursina (Katlen)Ernst Romanov (Stennard)Nikolay Volkov (Holz)Rostislav Plyatt (Kalisher)Evgeniy Lebedev (Astakhov)Andrey Kharitonov (Igor)Grigore Grigoriu (Faradj)Aleksandr Belyavskiy (Sedmoy)Eve Kivi (Inga)Yevdokiya Urusova (Mary)Yulyen BalmusovV. GrachyovMarina KarelovaYuriy Katin-Yartsev (Deyv)Vitaliy Komissarov

Director

Tamara Lisitsian

Advertisement
Advertisement

Advertisement