Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

One Simple Idea

2016
Action/Crime/Drama
Advertisement

Cast

Dionisis Kotoulas (Themis Ekonomou)Pappas Konstantinos (Kiriakos)Karadimou Maria (Nefeli)Karafoulidis Euaggelos (Kostis)Goutzas Asterios (Loan Shark)Vafidis Aleksandros (Spiros)Peitzikas Leuteris (Thanasis)Katsaras Giannis (Giorgos)Sotiriadis Xaris (Gun Dealer)Misailidou Maria (Spiros's Girlfriend)Keramidiotou Niki (Secretary)Grammenopoulou Sissy (Costumer)

Directors

Dionisis Kotoulas, Konstantinos Pappas

Advertisement

Synopsis

Two friends loan money from a loan shark. Those money were stolen and they try to find a solution to their problem.

Advertisement

Advertisement