Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Predveshchayet pobedu

1978
1h 5m
Drama/History
Advertisement

Cast

Margarita Krinitsyna (Aleksandra Bezrodnaya)Anatoliy Solonitsyn (Viktor Vershinin)Ivan Gavrilyuk (Vlasenko)Vsevolod Gavrilov (Kandaurov)Aleksandr Grave (Altynnikov)Viktor Miroshnichenko (Gorpenko)Viktor Stepanenko (Zayka)Lev Perfilov (Yoshka)Boris Aleksandrov (Bit-Part)Boris Boldyrevskiy (Bit-Part)Sergey Dvoretskiy (Soldier)Neonila Gnepovskaya (Girl's Mother)Nina Kiryakova (Bit-Part)Natalya Krachkovskaya (Vanya's Wife)Lyudmila Lobza (Tata)Yevgeni Mazhuga (Rvanyy)Pavel Morozenko (Narrator)Nikolay Oleynik (Tribunal Member)

Director

Valeri Sivak

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement