Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Rodstvennik

2012
1h 30m
Action/Crime/Drama
Advertisement

Cast

Oleg Dolin (Vladimir Streltsov)Ruslan Barabanov (Feliks)Svetlana Smirnova (Katya)Vitaliy Kishchenko (Natan Natanovich)Sergey Byzgu (Ivan Kuzmich)Kirill Polukhin (Petrovich)Valeriy Dyachenko (The forester)Aleksey Fokin (Vaucher)Roman Ageev (Usatyy)Vladimir Bogdanov (Timofey)Dmitriy Yagnov (Kuropatka)Anton Vasilev (Sedoy)Nodar Dzhanelidze (Zakhar)Aleksey Vinnikov (Aleks)Valentin Zakharov (Den)Aleksandr Andreev (Kostya)Aleksey Belozyortsev (The bald man)Nikolay Danilov (The longboat captain)

Director

Anton Bormatov

Advertisement
Advertisement

Advertisement