Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Takiye zhe, kak my!

1981
1h 9m
Drama
Advertisement

Cast

Aleksandr Zbruev (Aleksey Krylov)Igor Yankovskiy (Pyotr Krasov)Irina Dymchenko (Asya Novikova)Vladimir GerasimovPyotr VelyaminovVladimir SedovLarisa Udovichenko (Yekaterina)Aleksandr Galibin (ValeriyNosarev)Oleg Zhakov (Trepykhalin)Elena MelnikovaYuri Volkov (Ivan Milhaylovich)Kirill Stolyarov (Dichenko)Sergei PriselkovStanislav Borodokin (Fedyushchenko)

Director

Edgar Khodzhikyan

Advertisement
Advertisement

Advertisement