Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Teppô denraiki

1968
1h 49m
Drama
Advertisement

Cast

Rick Jason (Capt. Pinto)Ayako Wakao (Wakasa)Eijirô Tôno (Kinbei Yaita)Shiho Fujimura (Otane)Jun Fujimaki (Nobunaga Oda)Asao Koike (Matasaburo Tachibanaya)Ichirô Nakatani (Sakuji)Rokkô Toura (Wufeng)Ryûtarô Gomi (Tokitada Oribenojô)Taketoshi Naitô (Tokiaki Tanegashima)Kôichi Mizuhara (Shigeomi)Saburô Date (Tokunoshin Wakita)Gen Kimura (Tokuzô)Flemming Pedersen (Wakami)Jun FujikawaHajime KoshikawaSôji ShibataMasayoshi Kikuno

Director

Kazuo Mori

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement