Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

The Last True Yakuza

1985
2h 5m
Crime/Drama
Advertisement

Cast

Hiroki Matsukata (Masayuki Aratani)Shin'ichi Chiba (Ryozo Kano)Kôji Tsuruta (Takao Sugata)Yutaka Enatsu (Yoshihiro Omatsu)Sumiko Hidaka (Matriarch Ishioka)Guts Ishimatsu (Daimatsu)Shigeru Izumiya (Masaru Ohara)Shunsuke Kariya (Toru Kameishi)Ryô Kinomoto (Isao Kadoma)Kyôsuke Machida (Tomoda Hisashi)Naoya Makoto (Kiyoshi Kawato)Tôru Minegishi (Tetsuo Nozaki)Yuriko MishimaKôji MoritsuguKinnosuke NakamuraMikio Narita (Nobuo Yamatatsu)Masataka NaruseNana Okada (Michiyo Aratani)

Director

Kôsaku Yamashita

Advertisement

Synopsis

A violent gang incident becomes infamous in Japan.

Advertisement

Advertisement