Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

V nebe 'Nochnye vedmy'

1981
1h 20m
War
Advertisement

Cast

Valentina Grushina (Oksana Zakharchenko)Yana Drouz (Galya Polikarpova)Dmitri Zamulin (Fedya Pavlov)Nina Menshikova (Marya Ivanovna)Valeriya Zaklunnaya (glavniy-mayor Yevdokiya Boguslavskaya)Tatyana Chernopyatova (Yulya Nesterova)Elena Astafeva (Katya Maksimova)Aleksandra Sviridova (Tonya Zhukova)Sergey Martynov (Kostya Lazarev)Dodo Chogovadze (Sofiko)Stanislav Korenev (Komanduyushchiy)Valentina Klyagina (Soldatova)Margarita AyupovaYu. BorovikovV. BrevkoT. ChumakovaIrina Ditts (Dezhurnaya po aerodromu)T. Galashova

Director

Yevgeniya Zhigulenko

Advertisement

Synopsis

This war film tells about the feat of Soviet women-pilots, who during the WWII, mostly at night, bombed the positions of German-fascist troops and enemy communications. The Germans were horrified at the sudden appearance of Soviet light U-2 airplanes at night, and they began to call them "Night Witches".

Advertisement

Advertisement