Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Balalaykin i Ko

1973
2h 8m
Comedy
Advertisement

Cast

Igor Kvasha (Narrator)Valentin Gaft (Glumov)Pyotr Shcherbakov (Ivan Timofeyevich)Oleg Tabakov (Balalaykin)Aleksandr Vokach (Ochishchennyy)Andrey Myagkov (Rededya)Rogvold Sukhoverko (Molodkin)Avangard Leontev (Prudentov)Viktor Tulchinskiy (Paramonov)Nina Doroshina (Fainushka)Valentin Nikulin (Kshepshitsyulskiy)Vladimir Zemlyanikin (Perekusikhin 1)Pavel Ivanov (Perekusikhin 2)Aleksey KutuzovMariya Postnikova (Polina)Konstantin RaykinBoris Smorchkov

Directors

Leonid Pchyolkin, Aleksandr Vokach, Georgi Tovstonogov

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement