Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
Advertisement

Cast

Te-Lo MaiYu-Chan HanCharlie ChoCheng-Yung ChangTa-Chuan ChiangFo-Yu LamWen-Tu LiShen-Yung LiangWei-Li LinShun-Hsing Weng

Director

Wei Tseng

Advertisement
Advertisement

Advertisement