Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page
Advertisement

Cast

Mengjiao Bao (Bian Ziming)Guoqi Wang (Jiaona)Xieyan Wang (Yushi)Yingzhi Wang (Yu Jiaju)Bangfan Wu (Sun Naiwen)Bingheng Yan (Qian Dawei)Jingwo Yang (Yujie)Han Yunzhen (Mrs. Zhuang)Wenzhu Zhou (Yuqing)

Director

Shouju Zhu

Advertisement
Advertisement

Advertisement